Home Top Ad

j-hope - Blue Side (Outro) (가사) (Lyrics)

Share:

"j-hope - Blue Side (Outro) (가사) (Lyrics)"

내 파란 꿈속에
널 담을래
아니라고 해도
내 눈 속에

내 파란 꿈속에
널 안을래
안 된다고 해도
내 품속에

Blue Side
Back to Blue Side
Blue Side
Back to Blue Side
Blue Side
Back to Blue Side
Blue Side
Back to Blue Side

No hay comentarios.